Төлбөр төлөх дансны дугаар

Голомт банк: 1915005909 Hong chang qi 

Хаан банк: 5179004584 Bao jin

Төрийн банк: 281800031501 Sarengaowa sarengaowa
Фэйсбүүк хуудасруу захидал бичих