Хүргэлт

Бараа захиалс нь дараа 7 хоногт Улаанбаатар дэх хаягаар үнэгүй хүргэж үгнэ.
Фэйсбүүк хуудасруу захидал бичих